University Sains Malaysia will be hosting a gathering of prominent ICSU members

Media Advisory - The Deputy Minister for Science Technology and Innovation, Y.B. Tuan Haji Fadillah bin Haji Yusof will be officiating the 3rd International Council of Scientific Unions (ICSU) Regional Consultation in Asia & the Pacific on Tuesday, 13 October 2009 at 9.15 am at Hotel G, Gurney Drive, Penang, Malaysia.

---------------------------------------------------------------
IN ENGLISH
---------------------------------------------------------------

The Deputy Minister for Science Technology and Innovation, Y.B. Tuan Haji Fadillah bin Haji Yusof will be officiating the 3rd International Council of Scientific Unions (ICSU) Regional Consultation in Asia & the Pacific on Tuesday, 13 October 2009 at 9.15 am at Hotel G, Gurney Drive, Penang, Malaysia.

University Sains Malaysia will be hosting the gathering of prominent ICSU members to discuss issues and activities for the organisation. ICSU is a platform to help promote academic collaboration amongst international scientific bodies.

--------------------------------------------------------------
IN BAHASA MALAYSIA
--------------------------------------------------------------

TIMBALAN MENTERI MOSTI RASMI 3RD ICSU REGIONAL CONSULTATION IN ASIA & THE PACIFIC

Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Y.B. Tuan Haji Fadillah bin Haji Yusof akan merasmikan 3rd International Council of Scientific Unions (ICSU) Regional Consultation in Asia & the Pacific pada hari Selasa, 13 Oktober 2009, jam 9.15 pagi di Hotel G, Pesiaran Gurney Pulau Pinang.

Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Pusat Penyelidikan Kelestarian Global terpilih menjadi tuan rumah bagi penganjuran program tersebut yang bertujuan menghimpunkan ahli-ahli ICSU di seluruh dunia untuk membincangkan pelbagai isu berkaitan serta merangka kalendar aktiviti badan itu untuk tempoh masa akan datang.

ICSU (Majlis Antarabangsa Sains untuk Asia dan Pasifik) berperanan menjadi platform untuk memperkukuh jaringan akademik dengan badan-badan sains dan teknologi antarabangsa dalam usaha menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai jaringan strategik yang kental dengan negara-negara maju khasnya dalam penbangunan bidang sains dan teknologi.

Published: 08 Oct 2009

Contact details:

Universiti Sains Malaysia 11800 Minden Penang

++604-6533888 (Main Campus), ++609-7651704/00/11(Health Campus), ++604-5937788 (Engineering Campus)
Country: 
News topics: 
Content type: